Contact informatie

Voel je vrij om met me in contact te treden. Ik ben te bereiken per post, telefoon en e-mail.

Bedrijfsnaam Agile Focus
Contactpersoon Jan Pieter Sonnemans
Adres Saltshof 1046
6604 EA Wijchen
Telefoon 024-3554679
Mobiel 06-23440186
Email adres info@agilefocus.nl
Internet www.agilefocus.nl
Rekeningnummer 1194.04.478

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.

Footer